Franchise Başvurusu

Lokum Atölyesi Franchise

Not : Lütfen formu eksiksiz doldurunuz. Eksik doldurulan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Alanların doldurulması zorunludur.
** Eğer şirket adına başvuru yapıyor iseniz doldurulması zorunlu alan.
*** Vermiş olduğum tüm bilgilerin doğruluğunu temin ederim.

Franchise Başvuru Formu

* Kişisel Bilgiler
Cinsiyet
** Firma Bilgileri
* Eğitim Bilgileri
* Özgeçmiş
* İş Tecrübeniz
* Finansal Durumunuz (TL Bazında)
* Franchise Düşünülen Bölge Adres Bilgileri
* Daha önce sektör tecrübeniz mevcut mu? / Varsa kısaca bilgi veriniz
* Franchise düşünülen bölgede aynı sektörde faaliyet gösteren mağaza bulunuyor mu?
* Konsept ve Mülk Bilgileri
* Franchise Lokasyon Nüfus Bilgileri
* Franchise Lokasyon Günlük Ziyaretçi Ortalama Sayısı
* Franchise Düşünülen Bölgenin Hitap Ettiği Sosyal Sınıf
* Franchise Düşünülen Lokasyon Bilgileri
* Referans Verebileceğiniz Firma, Kişiler ve İletişim Bilgileri
* Referans gösterilen kişi/kurumlara ait kişisel verilere ilişkin 6698 Sayılı Kanundan doğan sorumluluklar referans gösterene aittir.
* Diğer Bilgiler
Doğrulama Kodu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmesine, yine işlenmesini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilmesine, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmasına, 6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi gereğince kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini, kullanılıp kullanılmadığını, üçüncü Kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve bu üçüncü Kişilerin kim olduğunu, gerektiğinde düzeltilmesini ve silinmesini talep hakkım olduğunu anladığımı beyan eder, aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.